Prekių katalogas

Prekių grąžinimo sąlygos


 •  PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS

   Aktuali Taisyklių redakcija 2021-03-31
  1. SĄVOKOS

  1.1. Pardavėjas - Pauliaus Andriušio ind. veikla, juridinio asmens kodas 310884, adresas Žemaičių pl. 66, Kaunas, PVM mokėtojo kodas 100012406619.

  1.2. E-parduotuvė - ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.sveik.eu.

  1.3. Jūs / Pirkėjas - fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais).

  1.4 Taisyklės - šios taisyklės, kurios nustato E-parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimo ir keitimo taisykles.

  1.5. Šalys / Šalis - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu arba atskirai.

  1.6 Prekės / paslaugos - visa, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse nurodomos ‘prekės’ apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

  2. BENDROSIOS NUOSTATOS

  2.1. Šios Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises ir pareigas ir atsakomybę dėl prekių, įsigytų E-parduotuvėje, grąžinimo ir keitimo.

  2.2 Šios taisyklės bendrųjų bendrųjų prekių pirkimo E-parduotuvėje taisyklių dalis, su kuriomis galite susipažinti čia: https://www.sveik.eu/pirkimo-salygos.

  3. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

  3.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos atsisakyti E-parduotuvėje perkant prekes sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 str. 2 dalyje.

  3.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el.paštu) bei užpildyti prekių gražinimo formą, kurią galima rasti https://www.sveik.eu/grazinimo-salygos. Nurodytą prekių grąžinimo formą Pirkėjas Pardavėjui taip pat gali pateikti grąžindamas prekes. Prekę grąžinti Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos.

  3.3. Grąžinant kokybiškas prekes, už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.

  3.4. Prekės gali būti grąžinamos paštu arba kurjeriu.

  3.5. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, jeigu taip sutarta, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui.

  3.6. Pirkėjui pinigai už prekes grąžinami į mokėjimo sąskaitą pavedimu.

  3.7. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).

  3.8.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  3.8.1. grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;

  3.8.2. grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

  3.8.3. grąžinama prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

  3.8.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

  3.8.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.

  3.9. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

  3.10. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  3.11. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

  4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  4.1. Šios Taisyklės yra reguliuojamos taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

  4.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.

  4.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

  4.4. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

   

   Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų
  teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą. 

    Prašymą/skundą dėl elektroninėje parduotuvėję įsigytos prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

  Pirkėjo teisė pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus (CK 6.2287 str. 16 p.).   
    

 • Prenumeruokite naujienlaiškį

  Bendraukime Facebook

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications